page view image

Tru, undring og mystikk

Tru, undring og mystikk i tekstar av Jon Fosse
Foredrag, samtale og musikkinnslag

Jon Fosse avslutta Nobel-foredraget sitt med å takka Gud, og både form og innhald i mange av bøkene hans avspeglar ei forankring i den kristne, mystiske tradisjonen.
Dr. theolog Rolv Nøtvik Jakobsen vil i foredraget sitt visa likskapstrekk mellom Fosse sin skrivestil og det vi finn i bibelske tekstar.
Professor Christine Hamm, ser på språket til Fosse opp mot ei gudstru.
Samtale etterpå. Song og musikk.

Informasjon
event image

Jon Fosse avslutta Nobel-foredraget sitt med å takka Gud, og både form og innhald i mange av bøkene hans avspeglar ei forankring i den kristne, mystiske tradisjonen. Denne dimensjonen ved tekstuniverset hans er tema for programmet «Tru, undring og mystikk i tekstar av Jon Fosse».

Dr. theolog og  prest Rolv Nøtvik Jakobsen vil i foredraget sitt mellom anna visa likskapstrekk mellom Fosse sin skrivestil og det vi finn i bibelske tekstar og bøn, liturgiske tekstar og salmar. 

Rolf N Jakobsen

Professor i litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen, Christine Hamm, vil mellom anna ta for seg samanhengen og kontrasten mellom det kvardagslege språket og den metafysiske dimensjonen i tekstar av Fosse og drøfta i kva grad språket gjev uttrykk for ei gudstru.

Christine Hamm. Foto: Jeremias Leppänen

Programmet er todelt. Først har kvar foredragshaldar ein halvtime til rådvelde. Deretter vert det ein liten pause før prest Roar Petter Strømme leiar ein samtale mellom foredragshaldarane. Publikum får òg høve til å stilla spørsmål.

Songar og dirigent Olav Skeie Lid og organist Sevinj Asgarova Øvrehus vil bidra med musikkinnslag og leia allsongen.

strandebarm tro tru fosse mystikk hamm jakobsen song musikk gud fossehuset